Florbalový klub Florbal Jesenice byl založen 2. května 2015 na popud školské komise města Jesenice. Jsme zaměřeni především na práci s dětmi a mládeží, úzce spolupracujeme se ZŠ v Jesenici a ve Zdiměřicích a městem Jesenice. Našimi členy se mohou stát zájemci o soutěžní i nesoutěžní hraní florbalu z Jesenice i širokého okolí. Pro tréninky využíváme zázemí velké tělocvičny v ZŠ Jesenice a sportovní haly v ZŠ Zdiměřice, kde také pořádáme domácí ligové turnaje.


Nabízíme 2 druhy členství v klubu: pro děti a mládež (5 – 18 let) a pro dospělé:

Členství pro děti a mládež

  Členství zahrnuje:
 • právo nosit dres klubu – reprezentovat klub
 • možnost hrát ligové soutěže Českého florbalu pod hlavičkou klubu (nominace hráčů na zápasy stanovuje hl. trenér dané kategorie, zápasy probíhají formou jednodenního víkendového turnaje - většinou se hrají 3-4 zápasy)
 • možnost hrát za klub přátelské zápasy a jednorázové domácí i mezinárodní turnaje
 • možnost účastnit se všech tréninků pro danou věkovou kategorii dle nabídky klubu – minimálně 2 x týdně
 • registraci hráče/hráčky do Českého florbalu
 • slevy 30% až 50% od oficiálních dodavatelů klubu - Mizuno, FAT PIPE, Nutrend
 • sleva 50% na merchandising
 • vstup na všechny akce pořádané klubem zdarma

Členský příspěvek ve výši 5.000,- za sezónu

Členství pro dospělé

  Členství zahrnuje:
 • možnost účastnit se tréninku dospělých (jednou týdně)
 • slevy 30% až 50% od oficiálních dodavatelů klubu - Mizuno, FAT PIPE, Nutrend
 • sleva 50% na merchandising
 • vstup na všechny akce pořádané klubem zdarma

Členský příspěvek ve výši 1.000,- za sezónu

Máte-li zájem o členství v klubu, vyberte si druh členství, vyplňte přihlášku do oddílu online, nebo si ji můžete stáhnout zde, vyplnit a poslat nám ji naskenovanou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nám ji můžete předat osobně po telefonické domluvě na tel. 602 436 803 nebo na kterémkoliv tréninku.

Přihlašením se za člena Florbal Jesenice

dobrovolně berete na vědomí a zavazujete se dodržovat Stanovy spolku, ostatní vnitřní předpisy spolku, níže uvedené povinnosti členů klubu a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů. Jste informováni o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemůžete stát členem klubu. 

Odevzdáním přihlášky do klubu se stáváte členem klubu a zavazujete se, či Váš zákonný zástupce se zavazuje, k řádnému plnění členských povinností, vyplývajících z činnosti v klubu Florbal Jesenice, primárně pak:

 • Odevzdat v písemné formě tuto přihlášku spolu s řádně vyplněnou evidenční kartou člena klubu
 • Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku do Českého florbalu (pokud hráč / hráčka již není členem ČF)
 • Včas uhradit členské příspěvky dle pokynů klubu
 • Odevzdat kopii karty zdravotní pojišťovny
 • Doložit lékařskou zprávu či potvrzení lékaře o způsobilosti k závodnímu sportu / florbalu
 • Vždy včas nahlásit změny kontaktních údajů na evidenční kartě
 • Bez závažných důvodů neabsentovat na trénincích klubu
 • Účastnit se jednotlivých utkání a akcí, na které je člen klubem nominován či pozván
 • Případné nutné absence na trénincích či jiných akcích hlásit odpovědným osobám
 • Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
 • Vystupovat při všech akcích a aktivitách tak, aby člen kladně reprezentoval činnost a hodnoty Florbal Jesenice a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu
 • Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se uveřejňovanými pokyny odpovědných osob klubu
 • Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s členstvím v klubu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů uděluji tímto spolku Florbal Jesenice, z.s. dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem evidence členů klubu. Současně dávám souhlas s prezentováním základních osobních údajů člena klubu na oficiálních webových stránkách a dalších oficiálních materiálech či prezentačních kanálech Florbal Jesenice. Souhlasím s tím, aby klub jako Správce osobních údajů moje audiovizuální prezentace (např. fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti, aj.) užíval pro marketingové a propagační aktivity klubu. Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé sportovní aktivity a/nebo členství v klubu (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení).